9.243 Hummus + Salad Shirazi + Chicken Tandoori

9.243

5 (Wed) September 2018

Hummus + Salad Shirazi + Chicken Tandoori

3.0

from Hosseins Persian Kebab

at home

-BGC, Taguig, Metro Manila, Philippines-

solo

Always reliable.

Prior visits:

 1. 7.250 Hummus (3.0)
 2. 7.262 Butter Chicken (2.5)
 3. 7.331 Tandoori Chicken + Tabouleh (3.0)
 4. 7.343 Chelou Lamb Kebab Kubideh (3.25)
 5. 8.001 Beef Kofta + Fish Tikka (2.5)
 6. 8.021 Dal Curry (2.5)
 7. 8.043 Grilled Lamb (1.5)
 8. 8.071 Falafel (2.5)
 9. 8.245 Mixed Grill (3.0)
 10. 8.278 Beef Kofta (3.0)
 11. 8.286 Chicken Tandoori Kebab (2.5)
 12. 8.318 Chicken Tandoori Kebab (2.5)
 13. 8.325 Fish Bulgari Kebab + Salad Shirazi (3.0)
 14. 9.077 Chicken Shawarma (3.0)
 15. 9.091 Mixed Grill + Shirazi Salad (3.0)
 16. 9.159 Chicken Tandoori Kebab + Hummus + Tabbouleh (2.5)
 17. 9.160 Fish Tikka + Salad Shirazi (2.5)
 18. 9.206 Butter Chicken + Chicken Tandoori + Salad Shirazi + Hummus (2.5)

Leave a Reply